Оживљавање

Повратак Пахарија

Ученици Пахари сликарства у Кангри полажу велике наде у оживљавање ове уметности.